Toki Tarafından 12 Konut Satışa Çıktı

828
Toki Tarafından 12 Konut Satışa Çıktı

Daha önce bu yazıda belirttiğimiz 12 adet konut bugün Toki tarafından satışa çıkarıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 12 adet konut;ön şartsız, kurasız açık satış yöntemi ve başvuru önceliğine göre konut alma / seçme olanağı ile r 31 Aralık 2019’a kadar satışta olacak.

 

Sözleşme imzalama esnasında, peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.

 

Ayrıca bu tutarlar her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI’dan tahsil edilir.

 

Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

 

Konut alıcısı, Gayrimenkul’ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

 

Konut alıcıları, peşinat miktarını Bankaya yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarından en düşük olana göre belirlenecek oranda artırılacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri hariç)

 

İlk taksit ödeme tarihi; Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibariyle başlatılacaktır.

 

Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin;

 

  • T.C. vatandaşı olması,
  • Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,
  • Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)
  • Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
  • Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 500.00 TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500.00 TL olması gerekmektedir.)

 

 

Konutlar ile ilgili detaylara aşağıdaki yazıdan ulaşabilirsiniz.

 

Tıklayınız