Toki Tarafından 12 Konut Satışa Çıkıyor

1439
Toki Tarafından 12 Konut Satışa Çıkıyor

Toplu Konut İdaresi tarafından toplamda 12 adet konut satışa çıkıyor. Satışa çıkan bu konutlar daha önce hiç satılmamış ya da iade edilen konutlardan oluşmaktadır. Evler sıfır olup oturum yapılmamıştır.

12 konutun 2 tanesi 3.etap 2.bölgede, 10 tanesi ise 4.etapta bulunmaktadır.

3.etaptaki 2 konut zemin katta ve orta gelir olarak satışa sunulacak.

4.etaptaki 10 konuttan 7’si orta gelir, 3 tanesi ise alt gelir olarak satışa sunulacaktır.

Satış işlemleri 29.07.2019 tarihinde başlayıp 31.12.2019 tarihinde sona erecektir.

 

Konuyla ilgili resmi bilgilere toki.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

3.ETAP SATIŞA ÇIKACAK KONUTLAR

3.Etap M14’B’de satışa çıkacak konut ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız

 

3.Etap L-15’te satışa çıkacak konut ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız

 

 

4. ETAP ALT GELİR SATIŞLARI

4.Etap R-4B’de satışa çıkacak konut ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız

4.Etap R-4A’de satışa çıkacak konut ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız

4.Etap L-7’de satışa çıkacak konut ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız

 

4.ETAP ORTA GELİR SATIŞLARI

4.Etap A Tipi 8’de satışa çıkacak konut ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız

4.Etap A Tipi 7’de satışa çıkacak konut ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız

4.Etap L Tipi 8’de satışa çıkacak konut ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız

4.Etap M-6B’de satışa çıkacak konut ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız

 

 

Toki tarafından satışa çıkan konutların tamamını incelemek için tıklayınız

GENEL ŞARTLAR: 

Konut seçimini yapan alıcılar %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,%15 peşinat bedeli için 144 ay vade,%25 peşinat bedeli için 180 ay vade alternatifleri çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

 • Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Satış aşamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge    veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler

 

 • Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Ayrıca banka komisyonu ve BSMV her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI’dan tahsil

 

 • Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır.

 • İl k taksit ödeme tarihi; Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibariyle başlatılacaktır.

   
  • İlk dönemsel artış tarihi; Ocak 2020’de uygulanacaktır.

   

  • Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına

   
  • Konut alıcısı, Gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına

   

  • “Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları” şartları kaldırılmıştır.

   

  • Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul

   

  •  Konutlar teslimli olarak satılmaktadır.

   
  • Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca konut bedelinin %1’i oranında KDV ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.